STACJA TERENOWA W SUSZKU

Godło Polski
STACJA TERENOWA W SUSZKU

O STACJI

Stacja położona jest na skraju Borów Tucholskich około 3 kilometrów od zabudowań Rytla na Pojezierzu Południowopomorskim w sąsiedztwie malowniczego jeziora Suszek. Powstała na terenie dawnego majątku leśniczówki Suszek.

W Stacji terenowej gościom oddajemy do dyspozycji komfortowe pokoje w murowanym budynku i drewnianą chatkę. Ośrodek jest ogrodzony, oświetlony i przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Na terenie znajdują się altanka z miejscem do grillowania, boisko do siatkówki, bezpłatne miejsca parkingowe dla samochodów osobowych.

Ośrodek jest doskonałym miejscem dla ludzi ceniących czynny wypoczynek. Odbywają się tu studenckie zajęcia terenowe zwłaszcza dla studentów Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska UŁ i prace badawcze pracowników naukowych.

W ośrodku można:

 • odpocząć i zregenerować siły
 • spędzać czas sportowo na świeżym powietrzu (do dyspozycji gości jest siatka do siatkówki, piłki, badminton, rowery)
 • zorganizować spotkania, zjazdy, szkolenia, narady (w salce konferencyjnej)
 • spędzać czas pod zadaszonym grillem

Spacery i wycieczki po okolicy dadzą możliwość:

 • poznania przyrody, okolicznych jezior
 • poznania historii okolic
 • zwiedzania zabytków w okolicznych miejscowościach takich jak: Chojnice, Tuchola.

POŁOŻENIE I OKOLICE STACJI

Stacja położona jest na skraju Borów Tucholskich około 3 kilometrów od zabudowań Rytla na Pojezierzu Południowopomorskim w sąsiedztwie malowniczego jeziora Suszek.

Atrakcją okolic są rzeka Brda i Wielki Kanał Brdy, które przyciągają pasjonatów spływów kajakowych. Rytel stanowi więc doskonały punkt etapowy spływów kajakowych. Warto tutaj zobaczyć: neobarokowy kościół NMP Królowej Różańca Św., pozostałość ewangelickiego cmentarza znajdującego się we wsi.

Ok. 3 km od Rytla znajduje się rezerwat Mętne (3 km) – największe na Pomorzu skupisko brzozy niskiej.

 • JEZIORO SUSZEK o powierzchni 11 ha, głębokości max 4,8 m, gł. średniej 2,9 m i JEZIORO ŚPIEREWNIK o powierzchni 138,9 ha, max głębokości 14 m, a średnia gł.  5,2 m a także ich otoczenie.
 • ZAPORA MYLOF z malowniczym przepustem wodnym i KANAŁ BRDY stanowiący doskonały punkt etapowy spływów kajakowych. Na zaporze w Zakładzie Hodowli Pstrąga – Mylof Spółka z o.o. można kupić ryby, w tym b.smaczne pstrągi wędzone.
 • ZAJAZD FOJUTOWO z kompleksem basenów, wyciągiem narciarskim, wieża widokową, kortami tenisowymi, torem gokartowym i innymi atrakcjami dla dzieci oraz dorosłych i z AKWEDUKTEM mającym 75 m długości, co czyni go najdłuższym taki obiektem w Polsce, będącym skrzyżowanie dwóch cieków wodnych – Wielkiego Kanału Brdy z Czerską Strugą.
 • GRÓD I CMENTARZYSKO w RACIĄŻU. Gród położony jest przy brzegu jeziora Śpierewnik, trzy kilometry od wsi Raciąż. W XIII wieku Gród pełnił funkcje administracyjne południowej części Pomorza Gdańskiego. Zrekonstruowane jest średniowieczne grodzisko – brama  wjazdowa  wraz z częścią ogrodzenia, ponadto zapoznać można się z wizualizacją rozmieszczenia zabudowań grodnych oraz lokalizacji obwarowań i cmentarza. Przebadane w całości XIII-wieczne cmentarzysko zawierało 67 pochówków szkieletowych usytuowanych rzędowo na linii wschód-zachód. Większość grobów posiadało wyraźne zarysy jam grobowych i fragmenty drewnianych trumien. Zmarli pochowani byli na wznak, jedynie w 2 przypadkach w pozycji skurczonej.
 • MĘCIKAŁ. Miejscowość położona na kilku wzgórzach na granicy Parku Narodowego Bory Tucholskie i Zaborskiego Parku Krajobrazowego. Teren pocięty jest malowniczymi jeziorami lobeliowymi. W odległości ok. 3 km od wsi znajduje się “Zielony Pałac” – zrekonstruowany bunkier Tajnej Organizacji Wojskowej “Gryf Pomorski”.
 • REZERWAT MĘTNE. W skład jego wchodzi Jezioro Mętne oraz otaczające je tereny podmokłe. Na terenie rezerwatu występują ciekawe elementy flory i fauny m.in.: rosiczka okrągłolistna, bagno zwyczajne, turzyca bagienna, żmija zygzakowata, zaskroniec, padalec oraz żurawe.
 • REZERWAT KAMIENNE KRĘGI. Jest to największy i najbardziej znany w Polsce, a drugi w Europie rezerwat florystyczny ze skupieniami porostów na głazach z zespołem kurhanów i kamiennych kręgów obejmujący obszar 17,00 ha. Znajduje się tu: 10 całych kręgów i 2 fragmenty kręgów (najmniejszy o średnicy 15 metrów, największy 33 metrów); 30 kurhanów o średnicy 8-12 metrów i ponad 600 grobów. Na jego terenie wytyczone są ścieżki wyposażone w tablice informacyjne.
 • POLE BITWY POD KROJANTAMI. Miejsce historycznej  szarży kawalerii polskiej w trakcie kampanii wrześniowej 1.09.1939 roku. Odbywają się tu od kilku lat uroczystości patriotyczne i widowisko, upamiętniające sławetną szarżę 18 Pułku Ułanów Pomorskich pod Krojantami. Największe w Polsce kawaleryjskie widowisko historyczno-militarne odbywające się co roku w dniu 1 września.
 • CHOJNICE, CZERSK, TUCHOLA i inne miejscowości z ciekawą historią i  zabytkami wartymi obejrzenia.
 • W okolicy Rytla znajdują się prywatna stadnina i szkoła jazdy konnej, strzelnica myśliwska, wypożyczalnie sprzętu kajakowego, rowerów.
 • SZLAKI PIESZE I ROWEROWE. Przez okoliczną m.Rytel przechodzą szlaki piesze, rowerowe i kajakowe.

HYDROLOGICZNA I ALGOLOGICZNA ŚCIEŻKA DYDAKTYCZNA

W okolicy ośrodka została wytyczona hydrologiczna i algologiczna ścieżka dydaktyczna służąca zarówno studentom biologii, dzieciom i młodzieży szkolnej oraz innym osobom zainteresowanym przyrodą.

Trasa pokrywa się ze znakowanym szlakiem turystyki pieszej i ścieżką rowerową.

Ścieżkę wytyczono w oparciu o Stację Terenową (Przyrodniczą) Uniwersytetu Łódzkiego. Długość ścieżki Wynosi około 4 km, a wzdłuż trasy jest siedem stanowisk poczynając od Suskiej Strugi przez rowy melioracyjne, brzeg jeziora Suszek, torfowisko nad jeziorem Mały Suszek, północny brzeg jeziora Śpierewnik, do śródleśnego uroczyska z niewielkim bezodpływowym jeziorkiem. Poszczególne stanowiska są oznaczone tablicami informacyjnymi, a miejsca szczególnie interesujące – tabliczkami z wykrzyknikiem. Ścieżka jest przeznaczona przede wszystkim dla studentów biologii, ale też dla młodzieży szkolnej i innych osób zainteresowanych przyrodą. Jej celem jest zapoznanie zwiedzających z podstawowymi wiadomościami z zakresu hydrobiologii i zoologii bezkręgowców żyjących w różnych siedliskach wodnych. Trasa pokrywa się częściowo ze znakowanym szlakiem turystyki pieszej (żółty) zwanym „Kasztelańskim” i ścieżką rowerową. Jest więc łatwo dostępna.

Opisany obszar znaleźć się ma w przyszłości na liście światowego dziedzictwa kultury i przyrody w ramach programu UNESCO „Człowiek i Biosfera” jako Rezerwat Biosfery „Bory Tucholskie”.

 • Stanowisko 1 – Suska Struga – odcinek uregulowany. Bogata fauna denna i naroślinna. Zgrupowania zwierząt typowe dla małego strumienia nizinnego.
 • Stanowisko 2 –Suska Struga – meander. Fragment strumienia o charakterze naturalnym, dobrze widoczne elementy morfologii koryta.
 • Stanowisko 3 – Rowy melioracyjne. Antropogeniczne siedliska wodne, które przy ekstensywnym wykorzystywaniu łąk wtórnie uzyskały charakter naturalny. Bardzo różnorodna roślinność wodna. Fauna bogata z przewagą form fotofilnych.
 • Stanowisko 4 – Jezioro Suszek. Małe i płytkie jezioro (powierzchnia 11 ha; głębokość max 4,8 m; głębokość średnia 2,9 m). Litoral słabo wykształcony, jednak dobrze widoczne strefy roślinności wodnej. Fauna bardzo bogata charakterystyczna dla jezior o wysokiej trofii.
 • Stanowisko 5 – Torfowisko (Jezioro Mały Suszek). Torfowisko sfagnowe, nawiązujące swoim charakteryzujące swoim charakterem do torfowisk wysokich. Naturalna sukcesja roślinna daje bardzo dobry obraz procesu zarastania zbiorników wodnych. Fauna bogata, ale ograniczona do kilku grup zwierząt tyrfofilnych.
 • Stanowisko 6 – Jezioro Śpierewnik. Duże, średnio głębokie jezioro (powierzchnia 138,9 ha; głębokość max 14 m; głębokość średnia 5,2 m). Dobrze wykształcone strefy jeziora, wyraźnie zaznaczone pasy roślinności wodnej. Fauna bogata, typowo jeziorna.
 • Stanowisko 7 – Zbiornik śródleśny. Niewielki zbiornik utrzymujący się przez okres całego roku, z dużymi wahaniami poziomu wody (zima przemarzający do dna). Bardzo ciekawa roślinność charakterystyczna dla podmokłych siedlisk leśnych. Fauna uboga reprezentowana głównie przez grupy charakterystyczne dla podmokłych siedlisk leśnych, dla zbiorników efemerycznych z osadami humusowymi.

 • Stanowisko 1 – Suska Struga to uregulowany odcinek Suskiej Strugi przy moście znajdującym się około 300 m od Stacji Przyrodniczej UŁ. Żyjące tu glony bentosowe i peryfitonowe są grupą najliczniej reprezentowaną w tego typu wodach płynących.
 • Stanowisko 2 – Jezioro Suszek o powierzchni 11 ha, głębokości max 4,8 m, głębokości średniej 2,9 m. Jest jeziorem bez zaznaczonej stratyfikacji, zasilanym wodami dopływającymi Suską Strugą, która zbiera wody z łąk i lasów. Jezioro otoczone jest przez lasy w 87%, a łąki w 13 %. Glony planktonowe, obejmujące głównie drobne zielenice, sinice oraz typowe dla tej grupy okrzemki, dominują w tego typu zbiorniku wody stojącej.
 • Stanowisko 3 – Mały Suszek to niewielkie wytopisko leżące około 150 m na wschód od jeziora Suszek. Jest to zarastający zbiornik wodny położony w środku torfowiska sfagnowego, o średnicy powierzchni lustra wody około 40 m i głębokości nie przekraczającej 2 m. Występująca tu roślinność jest charakterystyczna dla torfowisk wysokich. Również dominująca tu grupa glonów – desmidie jest charakterystyczna dla wód o kwaśnym odczynie wody.
 • Stanowisko 4 – Jezioro Śpierewnik o powierzchni 138,9 ha, max głębokości 14 m, a średnia głębokość 5,2 m. Jezioro to o zaznaczonej stratyfikacji, zasilane jest głównie wodami dopływającymi z jeziora Suszek. Otoczone jest w 92% lasami, natomiast pola uprawne stanowią 8%. Glony planktonowe stanowiące tu główną grupę, reprezentowane są przez zielenice, sinice, okrzemki, a także tobołki.
 • Stanowisko 5 – źródło znajduję się na lewym brzegu kanału łączącego jeziora Śpierewnik i Suszek. Źródło jest cembrowane, z odpływem w kierunku kanału. W okresie wegetacyjnym ocienione listowiem olch, charakteryzuje się stałą temperaturą wody w ciągu roku, około 80C. Glony charakterystyczne dla tego typu miejsca związane są głównie z niską temperaturą wody oraz ograniczonym dostępem światła w okresie lata.
 • Stanowisko 6 – zbiornik śródleśny, znajduje się w obniżeniu terenu, w borze bagiennym. Jest to zbiornik efemeryczny, z ciekawą roślinnością, wśród której charakterystycznymi elementami są Callapalustris L. iSphagnum sp.Glony reprezentowane są przez niedużą liczbę gatunków charakterystycznych, co jest związane z wodą bardzo kwaśną, o znacznych wahaniach jej poziomu.
   

 • „Ustronie” – naturalny las mieszany z udziałem jarząbu breldnii; 
 • „Cisy nad Czerska Strugą” – stanowisko cisa pospolitego; 
 • „Jezioro Zdreczno” – jezioro eutroficzne z rzadką i chronioną roślinnością wodną, szuwarową i torfowiskową; 
 • „Jeziorka Kozie” – jezioro dystroficzne z rzadką i chronioną roślinnością torfowiskową, pło mszarne tworzy „pływające wyspy”; 
 • „Bagno Grzybna” – śródleśne torfowisko z chronioną roślinnością; 
 • „Dolina Rzeki Brdy” – dolina rzeki Brdy o wyjątkowych walorach przyrodniczo-krajobrazowych, liczne pomniki przyrody, Uroczysko „Piekło”; „
 • „Źródła Rzeki Stążki” – dolina rzeki Stążki, źródła są pomnikiem przyrody „Wodogrzmoty Krasnoludków”;

WARUNKI NOCLEGOWE I WYPOSAŻENIE

Stacja Terenowa w Suszku dysponuje pokojami:

 • jednoosobowymi (3x)
 • dwuosobowymi (6x)
 • trzyosobowymi(2x)
 • oraz 4 miejscami (na dostawkach).

W każdym pokoju znajdują się m.in.:

 • łóżka typowo hotelowe z materacami
 • łazienka
 • TV
 • lodówka
 • pościel
 • ręczniki
 • szafa ubraniowa
 • stolik, krzesła.

Ponadto w całym ośrodku funkcjonuje bezprzewodowy Internet.

Posiłki można przygotowywać w pełni wyposażonym aneksie kuchennym (wyposażonym w naczynia, elektryczne kuchenki, lodówki, zmywarkę, mikrofalę), można też skorzystać z restauracji odległego o 3 km w Rytlu. Istnieje możliwość zamówienia cateringu z Rytla dla większych grup przebywających w Stacji (w restauracji obok kościoła lub uzgodnić z pracownikiem stacji).

Najbliższe sklepy, podobnie jak najbliższy przystanek autobusowy, znajdują się w odległej 3 km miejscowości Rytel. W ośrodku korzystać można z salki konferencyjnej (wyposażonej w TV, piłkarzyki, gry) z kominkiem.
  
Na terenie Ośrodka znajduje się również chatka, która pomieścić może 6-osób. Stacja wyposażona jest w kilka górskich rowerów – dla gości.

CENNIK

W cenie noclegu dostęp do wyposażonej kuchni – możliwość przygotowania posiłku we własnym zakresie. Osoby wymienione w poz. 2 cennika płacą za pobyt zgodnie z podpisaną umową. Dzieci do lat 4 nie ponoszą kosztów zakwaterowania (śpią na dostawkach lub z rodzicami).

 • STAWKA ZA POBYT W ZŁ w pokoju z łazienką (cena za dobę za 1 osobę): 13,00
 • STAWKA ZA POBYT W ZŁ na dostawce/w pozostałych pokojach (cena za dobę za 1 osobę): 10,00

kwota uzależniona jest od liczebności grupy oraz długości pobytu ustalana jest indywidualnie ze szkołą/uczelnią (umowa długoterminowa)

 • STAWKA ZA POBYT W ZŁ w pokoju z łazienką (cena za dobę za 1 osobę): 17,00
 • STAWKA ZA POBYT W ZŁ na dostawce/w pozostałych pokojach (cena za dobę za 1 osobę): 15,00

 • STAWKA ZA POBYT W ZŁ w pokoju z łazienką (cena za dobę za 1 osobę): 35,00 + 8% VAT 
 • STAWKA ZA POBYT W ZŁ na dostawce/w pozostałych pokojach (cena za dobę za 1 osobę): 20,00 + 8%

 • STAWKA ZA POBYT W ZŁ w pokoju z łazienką (cena za dobę za 1 osobę): 45,00 + 8% VAT 
 • STAWKA ZA POBYT W ZŁ na dostawce/w pozostałych pokojach (cena za dobę za 1 osobę): 25,00 + 8%

 • STAWKA ZA POBYT W ZŁ w pokoju z łazienką (cena za dobę za 1 osobę): 20,00 + 8% VAT 
 • STAWKA ZA POBYT W ZŁ na dostawce/w pozostałych pokojach (cena za dobę za 1 osobę): 15,00 + 8%

bezpłatnie

ZASADY REZERWACJI

Rezerwacji pobytu w Ośrodku można dokonać telefonicznie, faksem, e-mailem lub osobiście w Centrum Zarządzania Majątkiem UŁ ul. Narutowicza 68, Łódź pok. 215.

 • telefonicznie – tel. 42 635 40 60
 • mailowo: czm@uni.lodz.pl – przesyłając wypełniony druk rezerwacji

Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc – decyduje kolejność zgłoszeń (pierwszeństwo w rezerwacji noclegu mają pracownicy UŁ).
Anulacja rezerwacji możliwa jest z 3-dniowym wyprzedzeniem
 
Kontakt do pracowników Stacji:
52 398 73 19
suszekul@uni.lodz.pl
 

DLA SZKÓŁ

Stacja terenowa w Suszku może zapewnić nocleg „Zielonym Szkołom” w miesiącach kwiecień, maj, czerwiec dla grup (klas) 20-25 osobowych pod opieką nauczycieli. Poza sezonem letnim zapraszamy również szkoły zimą – na pobyty zimowe.

Nocleg jest możliwy po podpisaniu umowy między Szkołą a Uczelnią. W tej sprawie proszę kontaktować się z Centrum Zarządzania Majątkiem UŁ.